νικά δ’ ο μείων

τον μέγαν δίκαι’ έχων

Το Δικηγορικό Γραφείο “Αικατερίνη Χ. Τσιώνα & Συνεργάτες” εδρεύει στο κέντρο της Νίκαιας, και τα τελευταία έτη παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους δικαίου, με συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Η ταχύτητα στη διεκπεραίωση των υποθέσεων σε συνδυασμό με την εξειδίκευσή μας διασφαλίζει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα και ικανοποιεί τους εντολείς μας, καθώς τηρούμε πλήρες χρονοδιάγραμμα των ενεργειών μας, ενημερώνουμε διαρκώς τους πελάτες μας, και επιχειρούμε να κατοχυρώσουμε την καλύτερη δυνατόν εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπησή τους.