Η νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία των καταστημάτων και ιδίως το ωράριο λειτουργίας τους, εκτός από πολυσχιδής, παραμένει άκαμπτη με αυστηρές διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες.
Τα βασικά νομοθετήματα είναι ο ν. 1892/90 και ο νέος νόμος 4177/2013, με τις επιμέρους κανονιστικές πράξεις του αρμοδίου Αντιπερεφερειάρχη να ρυθμίζουν ειδικότερα για καταστήματα σε περιοχές της αρμοδιότητάς τους.
Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση του ωραρίου αγγίζουν τις 10.000€, ενώ σε περίπτωση υποτροπής πολλαπλασιάζονται.
Το Γραφείο μας ανέλαβε με τεράστια επιτυχία την εκπροσώπηση γνωστής επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ενώ αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κάθε είδους επιχείρησης, η οποία βρίσκεται υπό το βάρος του καταλογισμού δυσβάσταχτων προστίμων.

Γενικώς πάντως, όσον αφορά στα Καταστήματα που επιτρέπεται να λειτουργούν Κυριακές και ημέρες αργίας, ως ορίζεται από τη νομοθεσία, αυτά είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, καφενεία, γαλακτοπωλεία, κυλικεία και συναφή καταστήματα, ανθοπωλεία, περίπτερα, φωτογραφεία,στιλβωτήρια, αμιγή καταστήματα λιανικής πώλησης ξηρών καρπών, με εξαιρέσεις για ειδικότερες κανονιστικές πράξεις και για τους τουριστικούς τόπους και τόπους παραθεριστικής κατοικίας, όπου επιτρέπεται η λειτουργία και των αρτοποιείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων και οπωροπωλείων (βλ. άρθρο 12 Ν.4242/2014,ΦΕΚ Α 50/28.2.2014).