νικά δ’ ο μείων

τον μέγαν δίκαι’ έχων

Η κ.Δήμητρα Τακόρη, απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών, εξειδικεύεται σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου και έχει εμβαθύνει σε ζητήματα ερμηνείας των συμβάσεων καθώς επίσης και σε υποθέσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσών και επιχειρήσεων.

e-mail: law@katerinatsiona.gr