νικά δ’ ο μείων

τον μέγαν δίκαι’ έχων

  • Τί είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;   Το τελευταίο διάστημα έχουμε κατακλυστεί από newsletters και ειδοποιήσεις στο κινητό περί «προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων» και περί συναινέσεων που πρέπει να δοθούν επί ποινή απώλειας της «σχέσης» παρόχου υπηρεσίας με αποδέκτη υπηρεσιών. Άλλαξε κάτι πράγματι από τις 25-5-2018;   Η απάντησή είναι…   ΟΧΙ. […]

  • Η νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία των καταστημάτων και ιδίως το ωράριο λειτουργίας τους, εκτός από πολυσχιδής, παραμένει άκαμπτη με αυστηρές διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Τα βασικά νομοθετήματα είναι ο ν. 1892/90 και ο νέος νόμος 4177/2013, με τις επιμέρους κανονιστικές πράξεις του αρμοδίου Αντιπερεφερειάρχη να ρυθμίζουν ειδικότερα για καταστήματα σε περιοχές της αρμοδιότητάς […]