νικά δ’ ο μείων

τον μέγαν δίκαι’ έχων

Το Γραφείο μας απασχολείται με ζητήματα εμπορικού δικαίου, όπως την σύσταση κάθε τύπου Εταιρείας, ενώ σε συνεργασία με τους οικονομικούς συμβούλους και συνεργάτες συμβουλεύουμε τους εντολείς μας για την επιλογή του σωστού τύπου εταιρικού μορφώματος, ανάλογα με την επιδιωκόμενη δραστηριότητα.

Για ζητήματα σχετικά με ίδρυση Εταιρείας, Σωματείου, καθώς επίσης και με την προετοιμασία συμβάσεων (franchising, leasing, εμπορικών μισθώσεων), μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας,ή να μας αποστείλετε ένα e-mail με το ερώτημά σας, προκειμένου να λάβετε μία σχετική καθοδήγηση:

e-mail: info@tsionalawfirm.gr