νικά δ’ ο μείων

τον μέγαν δίκαι’ έχων

Τα τελευταία έτη, το Γραφείο μας, έχει αναλάβει την εκπροσώπηση εντολέων του σε δυσχερή νομικά ζητήματα όπως αυτά της αποζημίωσης σε περίπτωση εκ περιτροπής εργασίας, ακύρωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας λόγω μη ορθής καταβολής αποζημίωσης. Ενίοτε οι επιφορτισμένοι για υπολογισμό αποζημιώσεων δημόσιοι φορείς διαπράττουν σοβαρά λάθη με αποτέλεσμα η προσφυγή στη Δικαιοσύνη να είναι μονόδρομος.

Στο προσεχές διάστημα θα δημοσιεύσουμε αποφάσεις του Γραφείου μας επί θεμάτων εργατικού δικαίου που συνεισέφεραν και στη διάπλαση του δικαίου δυνάμει των τελευταίων “μνημονιακών νόμων”.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ή να θέσετε το ερώτημά σας στο info@tsionalawfirm.gr