νικά δ’ ο μείων

τον μέγαν δίκαι’ έχων

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα καθώς και η διασφάλιση των επιχειρήσεων που τα επεξεργάζονται αποδεικνύεται σε ένα ζήτημα υψηλών απαιτήσεων τόσο εξαιτίας των βαρύτατων οικονομικών κυρώσεων που συνεπάγεται η μη συμμόρφωση στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όσο και εξαιτίας της πολυπλοκότητας των κανόνων.
Απλές απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα που καθημερινά φτάνουν στο Γραφείο μας:

Μπορούν όλοι να εγκαταστήσουν με ασφάλεια μία κάμερα ασφαλείας;
– Εξαρτάται ποιος είναι ο λόγος της εγκατάστασης και ποιο είναι το διακύβευμα.

Ποιες οι προϋποθέσεις;
– Πρέπει να γίνει στάθμιση και εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Πολύ απλά: δεν μπορώ να προσβάλλω το δικαίωμα του άλλου για ένα άλλο “κατώτερο” δικαίωμα.

Χρειάζεται γνωστοποιήση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;
– Η γνωστοποίηση από 25/5/2018 έχει καταργηθεί.

Πότε παραβιάζεται το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο;
– Όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς συναίνεση του υποκειμένου, χωρίς συμβατική σχέση ή έννομο συμφέρον.

Τι αποζημίωση μπορεί να ζητήσει αυτός που προσβάλλεται;
– Εξαρτάται την περίπτωση.

Χρειάζεται εισαγγελική παραγγελία για να δοθούν προσωπικά δεδομένα σε όποιον αποδεικνύει το έννομο συμφέρον του;
-Προφανώς όχι. Εισαγγελική παραγγελία χορηγείται μόνο για φορείς του δημοσίου αλλά όχι όταν αποδεικνύεται έννομο συμφερον.