νικά δ’ ο μείων

τον μέγαν δίκαι’ έχων

To γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις για την ακύρωση και αναστολή προστίμων Τροχαίας, ιδίως εφόσον αφορούν επαχθή πρόστιμα εις βάρος επαγγελματικών αυτοκινήτων (φορτηγά βάσει του Ν.3446/2006).

Με την εμπειρία μας έχουμε ήδη αναλάβει και επιτυχώς επιτύχει την ακύρωση και αναστολή υψηλών προστίμων μέχρι και 11.000€, όσον αφορά σε υπέρβαρο φορτίο ή σε οποιαδήποτε άλλη παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ή να θέσετε το ερώτημά σας στο info@tsionalawfirm.gr