νικά δ’ ο μείων

τον μέγαν δίκαι’ έχων

Το Γραφείο μας έχει αναλάβει πολυάριθμες υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιτυχώς έχει εξασφαλίσει την ρύθμιση των χρεών τους κατά τρόπο σύμφωνο με την εισοδηματική τους ικανότητα.

Ο “νόμος-Κατσέλη”, η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, “τα κουρέματα των δανείων”, αποτελούν σύνθετα ζητήματα και απαιτούν την προσεκτική διερεύνηση τους από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ή να θέσετε το ερώτημά σας στο info@tsionalawfirm.gr